Envidor 240 SC je kontaktni akaricid i insekticid za suzbijanje štetnih grinja i kruškine buve.
AKTIVNA MATERIJA: spirodiklofen 240 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za suspenziju – SC
Pakovanje:
100 ml  20 x 100 ml

500 ml  20 x 500 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: JABUKA, KRUŠKA, MALINA, VINOVA LOZA
NAČIN DELOVANJA:
Aktivna materija spirodiklofen deluje na potpuno nov način inhibicijom sinteze lipida. Pripada novoj hemijskoj grupi tetraničnih kiselina. Mehanizam delovanja pruža efikasnu zaštitu bez straha od pojave unakrsne rezistencije sa postojećim akaricidima. Preparat Envidor se čvrsto veže za površinu lista, te je na taj način onemogućeno ispiranje i osigurano dugotrajno delovanje. Odlikuje se sporim inicijalnim delovanjem, te se prvi rezultati tretiranja mogu očekivati nakon 8-10 dana, a potpuna efikasnost nakon 14-16 dana. Rezultati se manifestuju u vidu smanjenja celokupne populacije, s obzirom na mehanizam delovanja – deluje na sve razvojne stadijume štetnih grinja. Ukoliko ženka grinja usvoji subletalnu (nedovoljnu) dozu preparata, jaja koja položi su sterilna. Larve, protonimfe i deutonimfe (razvojni stadijumi koji se hrane) efikasno su suzbijene sa dostizanjem sledećeg stadijuma mirovanja.

PRIMENA:
1) Koristi se u zasadu jabuke u količini primene od 0,4 – 0,6 l/ha:

a) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Optimalno vreme primene je u proleće kad je ispiljeno 50-60% zimskih jaja, obavezno posle cvetanja. Ukoliko se tretmani vrše kasnije tokom vegetacije optimalno vreme primene je kada se registruje 3-5 odraslih jedinki na naličju lista, pre prenamnoženja.

b) za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), ukoliko u voćnjacima preovlađuje populacija običnog paučinara u odnosu na crvenog voćnog pauka, prvi prolećni tretman treba izvršiti kada je ispiljeno 50-60% jaja običnog paučinara.

2) U zasadu kruške koristi se za suzbijanje: kruškine buve (Psylla pyri). Količina primene je 0,6 l/ha. Optimalno vreme primene i najbolji rezultati se postižu u proleće kada je 40-50% jaja promenilo boju iz bele u žutu. Za suzbijanje letnjih generacija koristiti preparat Envidor u količini primene 0,6 l/ha uz utrošak 1000 litara vode, odnosno u koncentraciji od 0,06 %, uz dodatak od 2,5 l/ha mineralnog ulja.

3) U zasadu vinove loze: za suzbijanje eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) u količini od 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2) u vreme pojave prvih pokretnih formi, od pojave prvog lista do početka cvetanja (faze 11-55 BBHC-skale). Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

4) U zasadu maline koristi se za suzbijanje: eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) u količini od 0,4 l/ha u vreme pojave prvih pokretnih formi, do početka cvetanja maline. Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Jabuka, kruška i vinova loza 14 dana, kod maline obezbeđena vremenom primene.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Envidor 240 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked