Prestige 290 FS je kombinacija sistemičnog insekticida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i fungicida sa preventivnim delovanjem, namenjen za tretiranje krtola semenskog krompira.
AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 140 g/l, pensikuron 150 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Pakovanje:
50 ml 40 x 50 ml
Usev/zasad u kome se primenjuje: KROMPIR
NAČIN DELOVANJA:
Nakon sadnje krtola tretiranih preparatom Prestige 290 FS, u zemljištu oko krtola dolazi do formiranja zaštitnog filma. Aktivna materija imidakloprid deluje kontaktno na štetne insekte – žičnjake. Aktivna materija se usvaja od strane biljke korenovim sistemom i transportuje u nadzemne biljne delove i na taj način štiti gajenu biljku od štetočina u ranim fazama razvića (prva generacija krompirove zlatice i lisne vaši). Imidakloprid ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Pensikuron je aktivna materija sa jedinstvenom efikasnošću prema prouzrokovaču bele noge krompira.
PRIMENA:
Prestige 290 FS se koristi za tretiranje krtola semenskog krompira, u količini 100 ml preparata na 100 kg krtola krompira, uz dodatak 300 ml vode, tretiranjem krtola krompira neposredno pred sadnju, u toku mirovanja (faza 00 BBCH skale), za suzbijanje:

1) prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata);

2) prouzrokovača bele noge krompira (Rhizoctonia solani).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, neposredno pred sadnju krompira.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene preparata.
NAPOMENE:
– ako se tretiraju krtole sa klicama, može doći do odlaganja klijanja;

– ne sme se koristiti u proizvodnji ranog krompira;

– kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, ne tretirati usev krompira u vegetaciji, preparatima na bazi neonikotinoida.

– prilikom tretiranja krtola krompira, biljke su zaštićene od ranog napada lisnih vaši, prve generacije krompirove zlatice, žičnjaka, larvi gundelja;

– Prestige 290 FS treba nanositi samo na zdrave, nerezane krtole sa dobrom klijavošću;

– Prestige 290 FS se može nanositi na više načina:

1. U skladištima prilikom sortiranja na sortirnom stolu (1 l preparata na 10 l vode na 1t semenskog krompira);

2. Prilikom sadnje, tretiranjem krtola: 1 l preparata na 30 – 50 l vode na 1 t semenskog krompira (100 ml preparata uz 3 – 5 l vode na 100 kg semenskog krompira);

3. Potapanjem krtola u gajbicama ili tretiranje na foliji pred sadnju s leđnim prskalicama 1 l preparata na 3-10 l vode na 1 t semenskog krompira.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Prestige 290 FS”

Your email address will not be published. Required fields are marked