SLAVOL S – je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.U zemljištu na oko 2 mm od korenovog sistema biljke (rizosfera), odvijaju se intenzivni biohemijski procesi u kojima učestvuju bakterije koje pozitivno utiču na rast biljaka i označavaju se kao PGP bakterije (Plant Growth Promoting Bacteria). U ovu grupu bakterija spadaju slobodni, asocijativni i simbitoski azotofiksatori, fosfomineralizatori, bakterije koje produkuju hormone (auksine, gibereline, citokinine), antibiotike, enzime, vitamine itd. One na površini korena formiraju tanku sluzavu navlaku, gradeći vrlo čvrstu vezu sa biljkom gde uspostavljaju specifičan oblik zajednice koji se naziva asocijacija. Na korenovom sistemu obavljaju azotofiksaciju, mineralizaciju organskih jedinjenja  azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline koje oslobađaju K, Mg, Fe, B, Al, Mo, Mn  i ostale mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja u zemljištu i direktno na korenovom sistemu ih predaju  biljakama. Takođe, ove bakterije produkuju hormone koji kontrolišu mnoge veoma važne fiziološke procese uključujući uvećanje ćelije, ćelijsku deobu, diferencijaciju tkiva. Preparat SLAVOL S sadrži indol–3–sirćetnu kiselinu (IAA) – auksin, koja naneta na seme povećava koncentraciju endogenog auksina u semenu. Obzirom da je IAA prirodnog porekla, nastala tokom mikrobiološke fermentacije nepostoji mogućnost bilo kakvih negativnih efekata po biljku. Tokom klijanja semena auksini iniciraju procese klijanja i nicanja, diferencijaciju tkiva i organa, formiranje korenovog sistema, elongaciju izdanaka.

Pakovanje: 100 ml

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju “Slavol S”

Your email address will not be published. Required fields are marked